Menu :

Friday, October 30, 2015

Weeny PDF passsword Remover


PDF file ေတြကို ပတ္စ္၀ါဒ္ခံျပီး print out စသည္လုပ္လို႔မရဘူးဆိုလွ်င္ ဒီပရိုဂရမ္ေလးနဲ႔သာ ေျဖရွင္းလိုက္ပါ။
တစ္ခ်ိဳ႕ကလာေမးေနၾကလို႔ျပန္တင္ေပးလိုက္တယ္။ အျခားေဆာ့ဖ္၀ဲေတြအမ်ားၾကီးရွိေသာ္လည္း ဒီ Weeny PDF
passsword Remover နဲ႔ဆိုအဆင္ေျပတယ္။ open sources free software ျဖစ္ေနလို႔ပါဘဲ။

Download :
SolidFile

Wednesday, October 7, 2015

၀င္းဒိုးအင္စေတာထည့္သြင္းရာတြင္ Legacy Boot ႏွင့္ UEFI Boot ျခားနားခ်က္

က်ေနာ္စာနဲ႔အရွည္ၾကီးမေရးျပေတာ့ဘူး။ ပံုထဲမွာတစ္ခါတည္းရွင္းျပထားျပီးျဖစ္သည့္အတြက္ နားလည္ေလာက္မယ္လို႔
ထင္ပါတယ္။ စမ္းၾကည့္ပါ။

Legacy Boot အေနအထား

UEFI Boot အေနအထားSawlinux

Sunday, September 13, 2015

Window 8.1 စသည္တို႔၏ Folder တြင္ ျမန္မာစာေပၚေအာင္လုပ္နည္း

သိျပီးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနနဲ႔ ေက်ာ္သြား ၊ မသိေသးေသာသူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ပါတယ္။ Zawgyi Keyboard (၂)မ်ိဳး
ထည့္ေပးလိုက္ရံုပါပဲ။ ႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့ (၁) IEZawgyiGtalkfont (၂) Zawgyi_Keyboard_L တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခါမွ Zawgyi Keyboard မထည့္ရေသးဘူးဆိုရင္ အဲဒီ (၂)မ်ိဳးအစဥ္အတိုင္းထည့္ေပးရံုျဖင့္ မိမိ၀င္းဒိုးမ်ား၏ folder
တြင္ ျမန္မာစာေကာင္းစြာရိုက္ထည့္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

အျခား Zawgyi Keyboard တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထည့္သြင္းထားျပီးဆိုလွ်င္ ၎ကိုအရင္ျပန္ထုတ္ျပီးမွ အထက္ပါ မ်ိဳးကိုျပန္ထည့္
ေပးရံုျဖင့္ မိမိ၀င္းဒိုးမ်ား၏ folderတြင္ ျမန္မာစာေကာင္းစြာရိုက္ထည့္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

Downlaod Zawgyi Keyboard Installer (၂) မ််ိဳး

SolidFile

SolidFile

ေစာလင္းနက္စ္

Friday, July 3, 2015

How to fix missing CD-ROM/ DVD DRIVE Window 8.1 ( Window 8.1CD-ROM/ DVD DRIVE မေပၚတာကို ေျဖရွင္းနည္း)

က်ေနာ္အခ်ိန္ရတာနဲ႔ Window 8.1CD-ROM/ DVD DRIVE မေပၚတာကို ေျဖရွင္းနည္းေလးတင္ေပးလိုက္တယ္။ လိုအပ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔တစ္ခါတစ္ေလ Window 8.1 ကို အင္စေတာလုပ္ျပီးတဲ့ေနာက္ Computer တြင္ CD-ROM/ DVD DRIVE မေပၚတဲ့ျပႆနာကိုၾကံဳဖူးၾကမယ္။ အဲဒါကိုေျဖရွင္းနည္းေလးပါ။ အမွန္ကအရင္ Window Vista ဒီျပႆနာမ်ိဳရွိတာပါဘဲ။ လုပ္နည္းကေတာ့ က်ေနာ္ ccm.net က အတိုင္းဘဲတင္ေပးလိုက္တယ္။ အဂၤလိပ္လိုဆိုေပမယ့္ မခက္သည့္အတြက္အဲဒီအ တိုင္းဘဲတင္ေပးလိုက္တယ္။ ေနာက္ျပီးက်ေနာ္လဲေခၽြတာတဲ့သေဘာေပါ့ဗ်ာ။ မဟုတ္ တီလီေနာက တအားတုတ္ေတာ့ မ တတ္ႏိုင္ဘူးေလ။

Issue

Your CD/DVD drive isn't appearing on "Computer", this sometimes happens when you have just installed or uninstalled a program. It may also be because you updated Windows Vista.

Solutions

System Restore

To roll back these changes you can try restoring the system. To do this:
 • Click the Start or Vista icon then type "System Restore" in the "Start Search" field
 • Press Enter then click Open to give permission to open System Restore
 • On "Recommended Restore" select a Restore point
 • Click on "Next" to proceed
 • Click on "Finish"

This will restore your system to a previous date, before the changes were made
 • Restart the computer and check you can see your drive

Remove and reinstall drivers


You can also try to remove and to reinstall the drive's drivers:
 • Right click on "Computer" from the Start menu
 • Select "Properties"
 • On the Task options on your left, click on "Device Manager"
 • Expand "DVD/CD-Rom drives"
 • Right click on it, click "Uninstall"
 • Then press "OK" to confirm
 • Restart the computer, which will automatically install the drivers

Registry

Sometimes this is due to some corrupted registry entries, which can be fixed easily. Try this:
 • Click the Start or Vista icon then type "regedit" in the "Start Search" field
 • Press Enter
 • Press "Continue"
 • Search this:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 • On your right look for "Lower filters" and click on it
 • In the top left, right click on "Edit" and delete
 • Do same for "Upper filters" and close the window
 • Restart the computer
 • Your drivers will be automatically installed
Annonces Google
Ref: http://ccm.net/faq/4135-vista-how-to-fix-missing-cd-rom-dvd-drive

Thursday, June 25, 2015

Offline install of .NET Framework 3.5 in Windows 10 using DISM

Window 10 အသံုုးျပဳေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနနဲ႔ NET Framework 3.5 မပါတဲ့ျပႆနာကို မၾကာၾကာေတြ႕ၾကံဳရတတ္
တယ္။ အဲဒီျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္ Winaero ဆိုက္ကေန ကူးျပီးတင္ေပးလိုက္တယ္။ ဘာျပန္ဖို႔အခ်ိန္မရေတာ့
လို႔ ဒီအတိုင္းဘဲတင္ေပးတယ္။

Windows 10 comes with .NET framework 4.5 pre-installed, but many apps developed in Vista and Windows 7 era require the .NET framework v3.5 installed along with 4.5. These apps will not run unless you will install the required version. When you try to run any such app, Windows 10 will prompt you to download and install .NET framework 3.5 from the Internet. However, this will take a lot of time. You can save your time and install .NET Framework 3.5 from the Windows 10 installation media. This method is much faster and does not even require an Internet connection. Here is how to install it.

To install .NET Framework 3.5 in Windows 10, do the following:
 1. Insert your Windows 10 DVD, or double click its ISO image, or insert your bootable flash drive with Windows 10, depending on what you have.
 2. Open 'This PC' in File Explorer and note the drive letter of the installation media you have inserted. In my case it is disk D:
  installation media drive d
 3. Now open an elevated command prompt and type the following command:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
  Replace D: with your drive letter for Windows 10 installation media.
  dism
You are done! This will install .NET framework 3.5 in Windows 10.
net installed seccessfully
To save your time, I have prepared a simple batch file which will save your time and will find the inserted installation media automatically. It looks like this:
@echo off
Title .NET Framework 3.5 Offline Installer
for %%I in (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist "%%I:\\sources\install.wim" set setupdrv=%%I
if defined setupdrv (
echo Found drive %setupdrv%
echo Installing .NET Framework 3.5...
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:%setupdrv%:\sources\sxs /LimitAccess
echo.
echo .NET Framework 3.5 should be installed
echo.
) else (
echo No installation media found!
echo Insert DVD or USB flash drive and run this file once again. 
echo.
)
pause
Download the file, extract it from the ZIP archive to the Desktop, right click it and choose Run as administrator. The file will install .NET Framework 3.5 automatically after finding the drive letter of your Windows 10 installation media.
run as administrator
Click here to download the batch file.
That's it.

Ref : http://winaero.com/blog/offline-install-of-net-framework-3-5-in-windows-10-using-dism/

Tuesday, June 9, 2015

Best 8 Android Root Tools to Get Root Access with or without Computer

Ref : http://www.wondershare.com/mobile-phone/android-root-tool.html
Finally you make up your mind to root your phone or tablet, but get stuck to selecting a right one from lots of Android root tools? You don’t have to. This article shares with you best 5 Android root software and best 3 Android root apps.

Part 1. Best 5 Android Rooting Software to Root Android with Computer

In this part, I recommend best 5 root software for Android, which enables to root your phone or tablet from computer easily and conveniently.

1. Wondershare MobileGo

Wondershare MobileGo is one of the best root software for Android you have ever seen. It’s an easy-to-use solution for rooting your Android phone or tablet in 1 click. Besides, it’s compatible with massive Android phones and tablets produced by Samsung, HTC, Sony, Motorola, LG, HuaWei, Acer, Google and more.
Pros
 • Fully compatible with Android 2.1 and up.
 • 100% safe and secured, no risk.
 • DOES NOT void warranty.
 • Support over 3, 000 Android phones and tablets.
 • Backup/restore import data before/after rooting.
 • Manage rooted Android phone or tablet in one place.
 • Free.
Cons
 • Not offer unroot function for the time being.

3,186,182 people have downloaded it
android rooting software

2. Kingo

Kingo is another free software for Android rooting. Like Wondershare MobileGo, it also enables you to root your Android phone or tablet in 1 click. It supports Android 2.3 up to Android 4.2.2, and works well with HTC, Samsung, Sony, Motorola, Lenovo, LG, Acer, and so on.
Pros
 • Fully compatible with Android 2.3 up to Android 4.2.2.
 • Enable to remove root at any time.
 • Free of charge.
 • Safe and risk-free.
Cons
 • Not support Android 4.4 or up.
android root software

3. SRSRoot

SRSRoot is a little rooting software for Android. With it, you can root your Android phone or tablet, as well as remove root access with a single click. It’s free of charge and provides you with two ways to root. One is Root Device (All Methods) the other is Root Device (SmartRoot).
Pros
 • Work well with Android 1.5 up to Android 4.2.
 • Support unroot.
Cons
 • Not support Android 4.4 or up.
root software for android

4. Root Genius

Like its name suggests, Root Genius is a smart Android root software created in China. It makes Android rooting simple, easy and fast.
Pros
 • Support more than 10,000 Android phones.
 • One click to root, simple an easy.
 • Enable to flash custom ROM, and remove built-in-apps after rooting.
 • Compatible with Android from 2.2 to 4.4.
 • Free
Cons
 • Not offer unroot function for the time being
root android software

5. iRoot

Just like Root Genius, iRoot is another powerful root software created by Chinese people. Just one click, and you can be the master of your Android phone or tablet.
Pros
 • Support thousands of Android phones.
 • High success rate of rooting.
 • Free of charge.
Cons
 • Not offer unroot function for the time being.
rooting software for android

Part 2. Best 3 Root Apps for Android to Root Android without Computer

In this part, I recommend best 5 root software for Android, which enables to root your phone or tablet from computer easily and conveniently.

1. SuperSU Pro

SuperSU Pro: SuperSU (Stands for super super user) is a root access app for Android, which can grant or deny access to root whenever any app requests root access. It will record your choice and allow those apps to access root without prompting. It also makes a log of root accesses.
Features
 • Root access prompting, logging, and notifications.
 • Temporarily unroot or completely unroot your phone or tablet.
 • Work even when Android is not properly booted.
 • Wake on prompt.
 • Work as system app.
 • Accesses it by dialing *#*#1234#*#* or *#*#7873778#*#* from the dialer even it is hidden from the launcher.
 • 4- Selectable themes Dark, Light, Light- Dark Actionbar, and Default device.
 • 5- Selectable icons for the app.
 • Advantages
 • Smooth app, no extra load on CPU.
 • No advertisement.
 • Can be hidden.
 • Small in size, just 2.2MB space.
 • Disadvantages
 • You cannot lock the app with a pin, but this feature is added in the Pro version which is a paid version of this app.
 • Download SuperSU Pro from Google Play Store>>
  android root app

  2. Superuser

  This app does almost the same as SuperSU. With this app you are going to get PIN protection for the fee, which is available after paying for it in the SuperSU.
  This app is a little heavy compared to SuperSU, when it comes to CPU uses. The interface was not that good when the beta version was launched, but the official version is fine and runs smoothly. The developer of this app has announced that this app will always be free and no paid version will be launched ever.
  Features
 • It provides multi user supports (android 4.2 onwards).
 • It is a totally open source project; you can find the source code at github.
 • PIN protection. It asks for PIN whenever it encounters a root access request.
 • Every app can be configured separately.
 • Root access prompting, logging, and notification features.
 • Advantages
 • It can handle multiple root access requests at a same time.
 • Updates very frequently in the marketplace, hence you will get added support to all the new Android versions almost instantly.
 • You can set the duration of request before they time out.
 • If you are looking for a free app, then you cannot find any app better than this one. You will never feel that you make a compromise by not going for a paid app.
 • No security voids in this app, everything is transparent.
 • Disadvantages
 • This app is a little bit heavy in terms of CPU uses
 • The interface could be made better, but this can be of personal preference. If I don't like the interface doesn't mean you will feel the same.
 • Download Superuser from Google Play Store>>
  root app for android

  3. Superuser X [L]

  It is an Android root app designed for experienced people or developers, newbies or amateurs are advised to stay away from this app. This app permits all the apps to access roots once the binary file gets installed, you can also remove this app after that. Hence, you won't get any pop ups asking for the permission to access the root, those pop ups might be irritating for you if you use plenty of rooted apps. Using this app you can stay away from that irritation.
  Advantages
 • You will be getting the root access even if this app is uninstalled or gets corrupted once the binary file gets installed.
 • You can also uninstall the app after installing the binary file. Hence, you can save memory space.
 • Gives root access to every app without prompting for permission which can save your time, memory and CPU.
 • Disadvantages
 • The app is designed for developers and experienced user, if you feel secure by giving the root access by prompting for it, then the app is not for you.
 • If you are in a habit of downloading and installing random rooted apps from the web, then the app is not for you. You might brick your phone in that case.
 • Free version of this app shows some ads, to get rid of that, you should purchase the paid version.
 • This app is currently available for those Android devices which are running on the ARM processor.
 • The app is based on command line interface. Graphical user interface is not provided.
 • Download Superuser X [L] from Google Play Store>>
  android root apps

  Wednesday, May 27, 2015

  Power ISO ျဖင့္ USBကို Bootable လုပ္နည္း

  Window installation ျပဳလုပ္ရာတြင္ DVD Room ကိုအသံုးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း USB Bootable ကို
  အသံုးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ထိုတြင္ USB ျဖင့္ Bootable ျပဳလုပ္ရာ၌ software
  အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကေသာ္လည္း Power ISO software ျဖင့္ အသံုးျပဳအသံုးျပဳျခင္းသည္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္သည္။

  Bootable လုပ္နည္း
  (1)မိမိထည့္သြင္းမည့္ USBကို computer ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပါ။(၎USBသည္ အနည္းဆံုး 4GB အထက္ရွိရမည္)
  (2)၎ USBကို Right clickႏွိပ္ format အရင္ခ်ပါ။
  (3)မိမိထည့္သြင္းမည့္ Window file ကိုမိမိ ကြန္ျပဴတာထဲသို ့အရင္ရွိထားဖို ့လိုသည္။
  (4)၎ Power ISO soft wareကိုဖြင့္ပါ။
  (5)၎တြင္ Tools Menu tab ကို clickႏိွပ္ျပီးcreate Bootable USB Driveကိုဆက္ႏွိပ္ပါ။
  (6)ေနာက္box တစ္ခုပြင့္လာလွ်င္ source Image file တြင္ Window file ရွိေသာေနရာကိုေရြးခ်ယ္ျပီး၎ကို
  openႏွိပ္ပါ။ ထိုေနာက္ Destionation USB Drive တြင္မိမိထည့္သြင္းမည့္ USB Driveကို ႏွိပ္ပါ။Write
  method တြင္ USB-HDDကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
  (7)အားလံုးျပီးလွ်င္ေအာက္ေျခက start ကိုႏွိပ္ပါ။(Bootable ျပီးစီးသည္အထိ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာမည္။)
  SawLinux

  Friday, May 15, 2015

  ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳႏိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ား

  အင္တာနက္မေကာင္းတာနဲ႔ ဘေလာ့ပို႔စ္ေတြမေရးျဖစ္တာလည္း အေတာ္ၾကာခဲ့ျပီးေပါ့။ အခုနည္းနည္းနက္အဆင္ေျပတာနဲ႔
  ဘေလာ့ကိုအပ္ပ္ဒိတ္လုပ္ေပးလိုက္အုန္းမယ္။
  ဆိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာကြန္ပ်ဴတာနဲ႔စိမ္းေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာကိုေလ့လာမယ္ဆိုလွ်င္ ေလ့လာႏိုင္တဲ့နယ္
  ပယ္မ်ားကို ညြန္းေပးခ်င္ပါတယ္။ သိရင္ေတာ့ ေက်ာ္သြားေပါ့ဗ်ာ....

  ၁။ ရံုးသံုးစာစီစာရိုက္
  (Miscrosoft Office Word)
  စာရင္းဇယားအတြက္ Accounting အတြက္ (Excel)
  Desktop Publishing (DTP) ပံုႏွိပ္ပိုင္းဆို္င္ရာလုပ္ငန္း (Pagemaker, Indesign)

  ၂။ Graphic Design
  Adobe Photohop, Illustrator, Corel Draw
  3D အိမ္ေဆာက္ပံုစံဒီဇိုင္း (Auto CAD)

  ၃။ Multimedia Video Editting
  Adobe Premeire, Adobe After Effect, Sony Vega, Corel Video Studio, Adobe Autition, Adobe Flash, Adobe
  Switax. etc

  ၄။ A+ Hardware ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္း

  ၅။ Networking ------- Net Work, Internet Router, တပ္ဆင္နည္း

  ၆။ Website Designer ၀က္ဘဆိုက္ဒီဇိုင္းလုပ္နည္း (HTML, CSS, Javascript)

  ၇။ Window, Linux, Mac စေသာ Operation System ပိုင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားအတြက္ Troubleshooting ဆိုင္ရာထည့္သြင္း
  ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း

  ၈။ C+ Programing Language ေဆာ့ဖ္၀ဲပိုင္းအင္ဂ်င္နီယာဒီဇိုင္းေရးစြဲမႈနည္းပညာ
  စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ပိုင္းမွာကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပမလဲစဥ္းစားျပီး တစ္ခုခုကို၀သီေျမာက္ေအာင္ေလ့လာမယ္ဆိုလွ်င္ ကြန္ပ်ဴ
  တာေလာကမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံေပးပါရေစ.....

  ေစာလင္းနက္စ္